• Wadden Sea, på utsiden av Makkum Marina – NL
  • Salt vann med liggeplass i fersk vann
  • Deplasement skrog, laget for å falle tørk på grunnen ved fjære
  • :Kjøre hyppighet: vannlig seiling turer på Wadden Sea

Produkt: Finsulate® Speed Wrap
Vedlikehold ved slutten av sommeren: hele året i vannet, iblant fjerning av slimet ved tørke fall turer

Dear Finsulate team,

We enjoy using your antifouling product now for a year already. It keeps us in the water and we are glad to stay away from the toxic paints. We hope you will increase your business rapidly and save the environment from lots of pollution

Delphia Owner