Beskytter jordens hav mot biocider

Finsulate

Den giftige nåtiden

Helt siden menneskene begynte med båt, har vi måtte kjempe mot begroing:   altså undervannsorganismer som fester seg på skroget og vokser så mye at det kreves betydelig mer energi for å få båten fremover. Konsekvensen av dette er at dagens fartøyer bruker mer drivstoff. Hvis du er båteier, kjenner du prosedyren: En gang i året rengjør du og påfører skroget på båten et grohemmende bunnstoff, som ofte er basert på en biocid, kopperoksid. Dette bunnstoffet hemmer veksten av rur, alger og organismer som lever i havet. Men bunnstoffet ender ikke der. Det vaskes av over tid, blir værende i vannet og samler seg i grunnen, og da forgifter den ikke bare begroingen på fartøyet ditt, men alt liv i havet. Rester av grohemmende biocider kan bli liggende i fjæren langs kystlinjen i flere tiår.  En kystlinje som er gyteområde for mange arter, også fisk vi spiser.
Hvis påføring av bunnstoff på båten hadde vært en engangsforeteelse, ville kanskje miljøvirkningen vært håndterbar. Men etter bare noen måneder i vannet reduseres den grohemmende effekten, drivstofforbruket øker igjen, og du må i gang med denne helsefarlige og kostbare prosessen på nytt.

Hva om det fantes en bærekraftig, ugiftig og mer kostnads- og tidseffektiv løsning?

Det gjør det. Finsulate er en grohemmende film som har en mekanisk virkemåte og ikke benytter gift. Når Finsulate er festet på skroget, vil den beskytte skroget mot begroing og vekst og til og med mot riper og bulker fra rusk og rask som driver i sjøen.
Filmen har en spesiell overflate som består av mikroskopiske fibre som undervannsorganismer ikke klarer å feste seg permanent på. Med strømningene i vannet skylles de rett og slett av.  Finsulate varer lenge: Vi gir fem års garanti, men vi forventer en levetid på ti. De første båtene med Finsulate seiler fortsatt, uten tegn til slitasje eller materialtretthet.

Hvordan festes den?

Vi samarbeider med profesjonelle folieringsselskaper over hele Norge for å få båten din klar for giftfri drift i årevis. 

Hvilke båter kan den brukes på?

I utgangspunktet kan Finsulate påføres alle båter som brukes i dag. Vi har påført den på små fritidsbåter, profesjonelle fiskefartøyer og til og med MS Mureen, et 135 m langt containerskip på 4000 dødvekttonn, i tillegg til et 120 m2 testareal på Superspeed 2 (Color Line).

Lyder dette for godt til å være sant?

Se på det på denne måten: Å påføre giftig bunnstoff er en flere tiår gammel teknikk som det nærmest aldri har vært satt spørsmålstegn ved. I over to generasjoner har vi alle klamret oss til den første metoden, som aldri tok hensyn til konsekvensene på lang sikt. Bunnstoff er et produkt fra forrige århundre, da både holdninger og teknologi var helt annerledes. Finsulate har respekt for miljøet og bruker den nyeste mikrofiberteknologien for å gi deg en renere og mer pålitelig beskyttelse for båten din og sjøen du seiler på.

Interressert?

Hvis du vil prøve Finsulate kan du kontakte oss nedenfor.

Forskning

Selv om Finsulate er vårt første produkt, stopper ikke engasjementet vårt der.
Vi befinner oss på et kritisk punkt i tiden: Vi vet at vi ikke lenger kan utnytte og forgifte planeten vår mer før den blir mer og mer ubeboelig.
Målet vårt er å bli helt kvitt biocider i den maritime bransjen. Dette er ambisiøst, og vi når ikke målet med bare ett produkt.

Hva vi gjør

Ulike overflater vil kreve ulike tilnærminger: Ekstremt trykk, ekstrem hastighet og lengre perioder i opplag vil kreve mer forskning og ulike produkter.
Vi samarbeider derfor med blant andre sørtyske Binder GmbH, som utvikler et helt nytt slippbelegg.
Andre teknologier og andre samarbeidspartnere vil følge. Vi er spente på å se hva fremtiden bringer.

Er du med?

Felles innsats er nødvendig for å beskytte havet. Vi klarer det ikke alene. Derfor ser vi etter båteiere som er villige til å delta i materialtesting, og utviklere av nye materialer som ønsker å samarbeide på dette feltet.

Referanser

En liten liste av kunder vi ønsker å si takk til:

Prosjekter

Våre siste jobber. Enjoy!